Kiedy i jak zmienić biuro rachunkowe?

Współpraca z biurem rachunkowym potrafi trwać wiele lat, szczególnie jeśli jest korzystna dla obu stron. Niekiedy jednak pojawia się konieczność zmiany dotychczasowego kontrahenta i poszukiwania nowych osób odpowiedzialnych za prowadzenie finansów. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje skierowane do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych zmianą biura rachunkowego – podpowiadamy jak wygląda kontynuowanie rozliczeń z nowym kontrahentem oraz czy na decyzję o zmianie biura wpływa przebieg roku podatkowego.

 

Zmiana biura rachunkowego – łatwa i szybka

Zacznijmy od tego, że zmiana biura rachunkowego jest możliwa do zrealizowania w dowolnym momencie, jeśli tylko wystąpiły wystarczające do tego przesłanki. Przyczyną zmiany może być zarówno niezadowolenie z dotychczasowej współpracy, jak również odnalezienie innej, bardziej konkurencyjnej oferty. Zmiana biura rachunkowego może być czasochłonna, jednak najwięcej czasu pochłania samo odnalezienie nowej firmy księgowej.

 

Kiedy warto zmienić biuro rachunkowe?

Choć można tego dokonać w zupełnie dowolnym momencie, to jednak warto pamiętać o kilku najważniejszych zasadach. Przede wszystkim warto upewnić się, że okres rozliczeniowy został zamknięty, związane z nim deklaracje złożone, a wszystkie podatki opłacone. Ponadto należy zwrócić uwagę na czas trwania okresu wypowiedzenia w firmie, z którą do tej pory współpracowaliśmy. W przypadku biur rachunkowych często wynosi on dłużej niż 1 miesiąc.

Wielu przedsiębiorców decyduje się jednak na zmianę biura rachunkowego dopiero na początku nowego roku. Wynika to z faktu, że zamknięcie dokumentacji podatkowej za dany rok znacząco ułatwia rozpoczęcie współpracy z nowym kontrahentem. Decyzja taka jest szczególnie korzystna dla firm zatrudniających duże ilości pracowników oraz obracające dużą ilością zróżnicowanego towaru.

 

Jak rozpocząć współpracę z nowym biurem rachunkowym?

Poszukiwanie nowego biura rachunkowego warto rozpocząć od przejrzenia dostępnych ofert oraz zasięgnięcia opinii na temat interesujących nas kontrahentów. Wybór biura wiąże się z podpisaniem umowy o świadczenie usług, która powinna zacząć obowiązywać dzień po rozwiązaniu umowy z poprzednim biurem. W trakcie uzgadniania warunków współpracy warto upewnić się jaki jest zakres świadczonych usług i czy obejmuje on także doradztwo w ramach rozwoju działań rachunkowych, podatkowych i finansowych.

 

Aktualizacja wpisu do CETDG

Wpisy do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierają informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za księgowość oraz przechowywanie dokumentacji. Zmiana biura rachunkowego wiąże się więc z koniecznością wniesienia zmiany także we wpisie do CEIDG.

Wniosek aktualizacyjny można złożyć w Urzędzie Miasta bądź w Urzędzie Gminy, w terminie do 7 dni od momentu wprowadzenia zmiany. Niektóre biura rachunkowe dokonują zmiany wpisu w CEIDG w imieniu swoich kontrahentów (w oparciu o przyznane pełnomocnictwo), co warto mieć na uwadze w czasie finalizowania decyzji o współpracy.