Oferta

Ryczałt i KPiR - Księgowość uproszczona dla działalności gospodarczej od 140zł/m-c

W skład usługi wchodzi:

 • księgowanie dokumentów w księdze podatkowej, 
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, 
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki miesięcznie lub kwartalnie, 
 • wypełnianie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy.
 • księgowanie dokumentów uproszczonej ewidencji ryczałtu,
 • naliczanie podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT, 
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego, 
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT,
 • import i eksport, 
 • sporządzanie deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K, VAT-8, VAT-9, VAT-EU, JPK_V7
 • rozliczanie proporcji VAT.

Księgi rachunkowe – pełna księgowość dla spółek od 300zł/m-c

W skład usługi wchodzi:

 • sporządzanie planu kont,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT,
 • bilans, RZiS dla leasingów, kredytów, na żądanie klientów,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego i pomóc w jego złożeniu przez e-KRS.
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
 • ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
 • rozliczanie transakcji WNT, WDT,
 • import i eksport,
 • sporządzanie deklaracji VAT-8, VAT-9, VAT-EU, JPK_V7M, JPK_V7K
 • rozliczanie proporcji VAT dla usług mieszanych

Kadry i płacy – 50zł/ osoba Rozliczenie ZUS właściciela – 30zł /m-c

W skład usługi wchodzi:

 • tworzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich, szkoleń BHP i zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków,
 • naliczanie i sporządzanie listy płac,
 • tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-8B, PIT-11, PIT-4, PIT-4R,),
 • wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do ZUS (raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, RP-7)

Program do fakturowania w abonamencie na usługi księgowe

W prosty, intuicyjny sposób wystawiaj faktury w Twojej firmie, także w walucie obcej. Sprzedaż będzie przebiegać szybciej dzięki temu, że wszystkie informacje o danym kontrahencie znajdziesz w Comarch ERP Optima w jednym miejscu. Dzięki nowoczesnym rozwiązania twoje faktury będą od razu widoczne w programie u księgowej i nie musisz już martwić się że czegoś zapomnisz dostarczyć lub umknie ci jakaś kartka, lub zastosujesz niewłaściwy kurs dla faktur w walucie obcej. Również masz dostęp do programu Handel, gdzie masz możliwość prowadzenie własnego magazynu i ewidencji towarów.

Rejestracja firm – zakładanie spółek i działalności otrzymujesz w prezencie przy podpisanie umowy na księgowość

Chcesz założyć spółkę albo otworzyć działalność gospodarczą – poprowadzimy cię krok po kroku od wyboru formy prowadzenia działalności, systemy opodatkowania która będzie najbardziej dla Ciebie odpowiednia do rejestracji firmy w CEiDG/KRS, zgłoszenie do US, ZUS, CRBR, otwarcie rachunku bankowego, pełna obsługa spółek w S-24.

Plus rejestrując u nas firmę nie musisz wydawać duże koszty w przyszłości na notariusza przy:

 • zmianie składu zarządu i wspólników,
 • dodawanie i usuwanie prokurentów,
 • zmianie sposobu reprezentacji spółki,
 • zmianie nazwy spółki,
 • zmianie adresu siedziby,
 • zmianie kodów PKD,
 • zmianie kapitału zakładowego spółki,
 • tworzenie uchwał,
 • zawieszeniu spółki.

Biuro wirtualne

Biuro wirtualne dla twojej firmy od 50zł/m-c. Adres siedziby, adres do korespondencji, adres dla rejestracji w VAT dla twojej firmy, pakiety obsługi korespondencji, skanowanie, drukowanie, wynajem salki konferencyjnej dla spotkań z klientami.

Legalizacja zatrudnienia – wszystkie formalności związane z zatrudnieniem cudzoziemców po naszej stronie

Przygotowywanie i wysyłanie wszystkich niezbędnych dokumentów do legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych, formy A1, uzyskanie PESEL, NIP, zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców, zezwolenia na pobyt.

Mobilna księgowa i księgowość online – odbiory dokumentów po Warszawie gratis, platforma dla przekazywania dokumentów elektronicznie w bezpieczny sposób

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pracujemy całkowicie online z dostępem do baz danych na całym świecie. Nie musisz już jeździec do księgowej co miesiąc z dokumentami. Korzystamy z platformy która pozwala w łatwy i bezpieczny sposób komunikować i udostępniać dane i dokumenty poprzez bezpieczny szyfrowany system chmurowy. Ważna jest również możliwość zarządzania dostępem do danych w iBard24 poprzez tworzenie subkont i przydzielanie uprawnień użytkowników do plików i folderów. Zapewniamy tym samym poufność danych naszych klientów. Na subkontach, które tworzymy dla niektórych klientów biura, zamieszczamy skany różnych dokumentów firmowych oraz szablony pism i druków. Klient nie musi kontaktować się już z biurem, aby otrzymać stosowny dokument – ma do niego stały dostęp poprzez sieć Internet, także poza godzinami pracy biuramożliwość zarządzania dostępem do danych w iBard24 poprzez tworzenie subkont i przydzielanie uprawnień użytkowników do plików i folderów. Zapewniamy tym samym poufność danych naszych klientów. Na subkontach, które tworzymy dla niektórych klientów biura, zamieszczamy skany różnych dokumentów firmowych oraz szablony pism i druków. Klient nie musi kontaktować się już z biurem, aby otrzymać stosowny dokument – ma do niego stały dostęp poprzez sieć Internet, także poza godzinami pracy biura. (Jak to działa więcej o Comarch Ibard)
Jeśli że jednak jesteś miłośnikiem tradycyjnego biura rachunkowego i papierowych dokumentów – ułatwimy Ci sprawę i odbierzemy dokumenty samodzielnie w dowolnych godzinach i dniach, nie masz czasu na spotkanie wyjazdowe – przyjedziemy do twojej siedziby.

Dodatkowe usługi – wnioski, umowy, uchwały itp

Potrzebujesz dodatkowych usług poza abonamentem na obsługę księgową – nie ma problemu. Załatwimy wszystkie wnioski na leasing, kredyt, pomożemy sporządzić umowy, napisać uchwały itp. Od nas nie usłyszysz że ta usługa jest poza obszarem świadczonych przez nas usług.