Nasza oferta

Stefanco Księgowość
Biuro rachunkowe

Ryczałt i KPiR - Księgowość uproszczona dla działalności gospodarczej od 49-99zł/m-c

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR)

księgowanie dokumentów w księdze podatkowej, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie ewidencji wyposażenia,
naliczanie podatku dochodowego i ustalanie wysokości zaliczki miesięcznie lub kwartalnie, wypełnianie deklaracji rocznych rozliczających podatek dochodowy.

Prowadzenie ewidencji uproszczonej dla podatku ryczałtowego:

księgowanie dokumentów uproszczonej ewidencji ryczałtu,
naliczanie podatku zryczałtowanego,
prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie ewidencji wyposażenia.


Rozliczanie podatku VAT:

prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT, ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego, rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport, sporządzanie deklaracji JPK_V7M i JPK_V7K, VAT-8, VAT-9, VAT-EU, JPK_V7
rozliczanie proporcji VAT.

Księgi rachunkowe – pełna księgowość
dla spółek od 190zł/m-c

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość):

sporządzanie planu kont,
dekretacja i księgowanie dokumentów,
prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
ustalanie wyniku finansowego,
naliczanie podatku dochodowego,
sporządzanie deklaracji CIT,
bilans, RZiS dla leasingów, kredytów, na żądanie klientów,
sporządzenie sprawozdania finansowego i pomóc w jego złożeniu przez e-KRS.

Rozliczanie podatku VAT:


prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT,
ustalanie wysokości podatku należnego i naliczonego,
rozliczanie transakcji WNT, WDT, import i eksport,
sporządzanie deklaracji VAT-8, VAT-9, VAT-EU, JPK_V7M, JPK_V7K
rozliczanie proporcji VAT dla usług mieszanych

Kadry i płacy – 30zł/ osoba
Rozliczenie ZUS właściciela – gratis

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa:

tworzenie akt osobowych,
prowadzenie ewidencji pracowników, kart urlopowych, rejestrów badań lekarskich, szkoleń BHP i zwolnień lekarskich,
sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz rachunków,
naliczanie i sporządzanie listy płac,
tworzenie i prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
wypełnianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników,
zgłaszanie pracowników do ZUS,
wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego (PIT-8B, PIT-11, PIT-4, PIT-4R,),
wyliczanie zobowiązań i sporządzanie deklaracji do ZUS (raporty miesięczne, RMUA, ZUS-Z3, ZUS-Z15, RP-7)

Program do fakturowania
w abonamencie na usługi księgowe

 W prosty, intuicyjny sposób wystawiaj faktury w Twojej firmie, także w walucie obcej. Sprzedaż będzie przebiegać szybciej dzięki temu, że wszystkie informacje o danym kontrahencie znajdziesz w Comarch ERP Optima w jednym miejscu. Dzięki nowoczesnym rozwiązania twoje faktury będą od razu widoczne w programie u księgowej i nie musisz już martwić się że czegoś zapomnisz dostarczyć lub umknie ci jakaś kartka, lub zastosujesz niewłaściwy kurs dla faktur w walucie obcej. Również masz dostęp do programu Handel, gdzie masz możliwość prowadzenie własnego magazynu i ewidencji towarów.

Rejestracja firm – zakładanie spółek
i działalności otrzymujesz w prezencie
przy podpisanie umowy na księgowość

Chcesz założyć spółkę albo otworzyć działalność gospodarczą – poprowadzimy ci krok po kroku od wyboru formy prowadzenia działalności, systemy opodatkowania która będzie najbardziej dla Ciebie odpowiednia do rejestracji firmy w CEiDG/KRS, zgłoszenie do US, ZUS, CRBR, otwarcie rachunku bankowego, pełna obsługa spółek w S-24.

Plus rejestrując u nas firmę nie musisz wydawać duże koszty w przyszłości na notariusza przy

zmianie składu zarządu i wspólników,
dodawanie i usuwanie prokurentów,
zmianie sposobu reprezentacji spółki,
zmianie nazwy spółki,
zmianie adresu siedziby,
zmianie kodów PKD,
zmianie kapitału zakładowego spółki,
tworzenie uchwał,
zawieszeniu spółki.

Biuro wirtualne dla twojej firmy od 50zł/m-c. Adres siedziby, adres do korespondencji, adres dla rejestracji w VAT dla twojej firmy, pakiety obsługi korespondencji, skanowanie, drukowanie, wynajem salki konferencyjnej dla spotkań z klientami.

Legalizacja zatrudnienia – wszystkie
formalności związane z zatrudnieniem
cudzoziemców po naszej stronie

Przygotowywanie i wysyłanie wszystkich niezbędnych dokumentów do legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych, formy A1, uzyskanie PESEL, NIP, zezwolenia na pracę, oświadczenia o zamiarze zatrudnienia obcokrajowców, zezwolenia na pobyt.

Mobilna księgowa i księgowość online –
odbiory dokumentów po Warszawie gratis,
platforma dla przekazywania dokumentów elektronicznie w bezpieczny sposób

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pracujemy całkowicie online z dostępem do baz danych na całym świecie. Nie musisz już jeździec do księgowej co miesiąc z dokumentami. Korzystamy z platformy która pozwala w łatwy i bezpieczny sposób komunikować i udostępniać dane i dokumenty poprzez bezpieczny szyfrowany system chmurowy. Ważna jest również możliwość zarządzania dostępem do danych w iBard24 poprzez tworzenie subkont i przydzielanie uprawnień użytkowników do plików i folderów. Zapewniamy tym samym poufność danych naszych klientów. Na subkontach, które tworzymy dla niektórych klientów biura, zamieszczamy skany różnych dokumentów firmowych oraz szablony pism i druków. Klient nie musi kontaktować się już z biurem, aby otrzymać stosowny dokument – ma do niego stały dostęp poprzez sieć Internet, także poza godzinami pracy biuramożliwość zarządzania dostępem do danych w iBard24 poprzez tworzenie subkont i przydzielanie uprawnień użytkowników do plików i folderów. Zapewniamy tym samym poufność danych naszych klientów. Na subkontach, które tworzymy dla niektórych klientów biura, zamieszczamy skany różnych dokumentów firmowych oraz szablony pism i druków. Klient nie musi kontaktować się już z biurem, aby otrzymać stosowny dokument – ma do niego stały dostęp poprzez sieć Internet, także poza godzinami pracy biura. (Jak to działa więcej o Comarch Ibard)
Jeśli że jednak jesteś miłośnikiem tradycyjnego biura rachunkowego i papierowych dokumentów – ułatwimy Ci sprawę i odbierzemy dokumenty samodzielnie w dowolnych godzinach i dniach, nie masz czasu na spotkanie wyjazdowe – przyjedziemy do twojej siedziby.

Dodatkowe usługi – wnioski,
umowy, uchwały itp

Potrzebujesz dodatkowych usług poza abonamentem na obsługę księgową – nie ma problemu. Załatwimy wszystkie wnioski na leasing, kredyt, pomożemy sporządzić umowy, napisać uchwały itp. Od nas nie usłyszysz że ta usługa jest poza obszarem świadczonych przez nas usług.